duminică, 11 septembrie 2016

Parteneri în Lumină cu Natura pentru Noul Pamant


Salutări. Sunt Comandantul Sharman și vă vorbesc de pe Nava noastră Stelară. Spun Navă Stelară pentru că mulți dintre noi mențin acum o legătură constantă cu Gaia în versiunile patru înalt și cinci dimensionale ale realității Ei.
Oamenii au adoptat o credință, sau prejudecată, că numai oamenii trei dimensionali sunt vii și orice altceva intră în categoria ”natură”, ca și cum categoria ”uman” ar fi fost mai importantă decât categoria natură. Adevărul este că natura a putut supraviețui și să se dezvolte mult mai bine înainte ca oamenii să devină ”civilizați”. În realitate, oamenii ne-civilizați au fost mult mai acordați și în coeziune cu natura decât a fost așa-zisul ”om modern”.
Omul modern a adus daune incalculabile și distrugere tuturor formelor naturii cum ar fi copacii, munții, animalele, peștii, păsările precum și ciclurilor de unitate cu întreaga viață. Ciclul de unitate cu întreaga viață începe la nașterea oricăruia dintre elementele naturii și continuă să includă întreaga planetă.
Acesta este ACUM-ul pentru omenire ca să-și amintească ceea ce ei înnăscut au știut ca și copii dar au uitat când au crescut, și anume, că TOTUL ESTE VIU. Chiar și ”lucrurile” pe care oamenii le folosesc în viața de zi cu zi sunt înconjurate de aurele vii ale fiecărei persoane care le-a atins vreodată.
Știați că vă lăsați amprenta câmpului de energie pe fiecare lucru sau persoană pe care o atingeți vreodată?
Atâta vreme cât cineva este ignorant de acest fapt, el/ea se poate comporta ca și cum nu ar avea această putere. Cu toate acestea, voi toți aveți această putere și fiecare om vă afectează realitatea cu un singur gând, atingere, emoție sau interacțiune. Acesta este motivul pentru care oamenii au fost numiți cândva ”Păstrătorii Pământului”.
Din nefericire, într-o măsură alarmantă, omenirea nu ”păstrează” pământul. Ea mai degrabă l-a distrus. De fapt, omneirea a distrus și aerul, lucru care a diminuat puterea Soarelui de a vă transmuta realitatea. În loc să transmute Pământul într-o frecvență mai înaltă, mărețele ființe ale Soarelui au fost nevoite să vindece daunele pe care omenirea i le-a adus lui Gaia.
Omenirea a infectat și apa, care este vitală pentru ca întreaga viață să crească și să se dezvolte în cel mai puternic potențial al său și a tratat elementele Pământului ca și cum ar fi ”murdărie”. Omenirea a creat atât de mult smog încât multe dintre razele mai înalte ale Soarelui au fost ecranate. Mai mult de atât, oamenii au infectat apa cu deșeurile multor ”lucruri” pe care ei le-au creat.
Dar ACUM acea eră se încheie. ACUM a sosit momentul ca Mama Gaia să fie recunoscută drept casa pe care fiecare dintre copiii Ei s-a născut pentru a o proteja și păstra. Dar este nevoie ca mai întâi copiii Ei să crească în adulți responsabili.
În acest ACUM răsare o nouă eră. Aceasta este era în care omenirea va învăța să caute ÎN în loc să caute DEASUPRA. Nu vor mai avea un Dumnezeu invizibil care se află undeva în cer, de fapt, în chiar cerul pe care omenirea l-a viciat alegând profitul înaintea ecologiei.
Calea către Dumnezeu nu este determinată de către destinațiile fizice de sus, peste tot în jur sau dedesubt. Dumnezeu este în fiecare om, chiar și în cei care au căzut, sau au fost forțați, în întuneric, cum ar fi copiii Illuminati-lor.
Fiecare om este un portal prin care ”Cerul” se poate manifesta pe Pământ. Dar ce este Cerul? Cerul este eliberarea calităților combinate ale Înțelepciunii, Puterii și Iubirii lucrând ca UNA. Înțelepciunea Infinită, Puterea Multidimensională și Iubirea Necondiționată sunt calități la care omenirea se întoarce pe măsură ce își re-îmbrățișează expresiile cinci dimensionale și mai mult ale Înțelepciunii Infinite, Puterii Multidimensionale și Iubirii Necondiționate.
”Unde găsesc aceste calități?” întreabă mulți. Răspunsul este că găsiți aceste calități în propriul vostru vehicul fizic, în propria voastră Inimă Înaltă care vă va ajuta să vă conectați sinele vehicul pământesc cu propriul vostru Corp de Lumină pe deplin trezit și care se află în propriul vostru sine corp fizic.
”Cum pot face această conectare?” întrebați voi. Răspunsul este că voi v-ați născut cu această conectare. Cu toate acestea, greutățile și provocările unei vieți trei dimensionale v-au făcut să uitați. Ați uitat și din cauza problemelor de securitate. Cei care și-au amintit și au încercat să împărtășească adevărul au fost adesea ironizați, ignorați, răniți sau chiar uciși.
Din fericire acea experiență ajunge la fianlul ei. Când dimensiunea a treia a fost dimensiunea principală ca locuire, polaritățile unei frecvențe atât de scăzute au creat limitarea și separarea voastră de propriul vostru Sine Mai Înalt și de planeta pe care s-a născut vehicul vostru fizic.
Ați ales să vă luați un vehicul de aceiași frecvență și elemente ca și Pământul pentru a ajuta la ascensiunea planetară a lui Gaia. Mulți oameni vorbesc despre ascensiunea lor personală, dar sunteți deja ascensionați cu toții. ”Multidimensionalul voi” trăiește deja în dimensiunile mai înalte.
Toate aceste versiuni ale SINELUI vostru Multidimensional
poartă o formă care rezonează la frecvența fiecăreia dintre aceste dimensiuni.
Omenirea a venit din nou și din nou pe Pământ pentru a vindeca rănile pe care le-ați lăsat în Pământul lui Gaia, în aerul și apa Ei, precum și în pământul ei. Pentru că ”nu v-ați făcut curat în cameră” nu vă puteți ”juca în dimensiunea a cincea” până nu veți încheia ciclul vieții voastre trei dimensionale.
Pentru a încheia ciclul vieții voastre trei dimensionale, sunteți chemați să transmutați toate rămășițele tuturor încarnărilor voastre trei/patru dimensionale pe Pământ. Din nefericire, nu vă puteți curăța reziduurile provenite din încarnările voastre până când nu vă treziți suficient de mult în forma voastră fizică pentru a putea accesa calitățile voastre multidimensionale înnăscute.
Din momentul în care sunteți conștienți de propriile voastre calități multidimensionale, sunteți capabili să faceți pe Pământ ceea ce ați promis să faceți pentru Pământ înainte de a vă lua vehiculul fizic Pământesc. Din nefericire, mulți prea mulți dintre voi v-ați pierdut în fascinația individualității.
Așadar, ați uitat că individualitatea nu era o jucărie cu care să vă jucați. Individualitatea era, și este, un punct de focalizare. Individualitatea este ”vârful de peniță” cu care să vă scrieți propriile voastre declarații. Individualitatea este punctul de focalizare a ceea ce vedeți, auziți, mirosiți, atingeți și, prin urmare, percepeți a fi realitatea voastră.
Cu toate acestea, fiecare individ își are propria sa realitate și propria sa experiență personală a vieții în dimensiunea a treia. Odată ce trăiți în expresia trei dimensională a SINELUI vostru, voi sunteți legați de Legea Cauzei și Efectului trei dimensională a Pământului care guvernează această frecvență a realității lui Gaia.
Dacă vreți să părăsiți acea frecvență a lui Gaia, așa ca un excursionist, este nevoie să vă împachetați gunoiul. Pentru ca să ieșiți din experiența voastră trei dimensională este nevoie să vă colectați ”gunoiul”, să vi-l puneți în rucsac și să o lăsați pe Gaia exact așa cum ați găsit-o. De fapt, vă rugăm să o lăsați pe Gaia mai bine decât ați găsit-o.
În acest ACUM al procesului de ascensiune a lui Gaia, este nevoie ca voi să o lăsați pe Gaia într-o formă MAI BUNĂ decât era atunci când ați intrat în încarnarea voastră actuală. La fel ca și excursionistul, trebuie să vă asigurați că ați colectat tot gunoiul pe care l-ați lăsat vreodată în oricare și în toate ”drumețiile/încarnările” voastre anterioare în dimensiunea a treia.
De fapt, sunteți invitați să împachetați tot gunoiul care a fost lăsat vreodată de cineva care a făcut vreodată o ”drumeție” în dimensiunea a treia. Vedeți voi, traseele trei dimensionale sunt acum în construcție și vor fi închise din cauza reparațiilor. Numai membrii echipei de curățenie vin pe Gaia acum.
Motivul este că cei care mai funcționează sub influența OBICEIURILOR 3D al lui ”mai întâi eu” nu vor fi lăsați să intre în acest ”joc al ascensiunii”. Acest joc al ascensiunii a ajuns într-un punct de ”schimbare critică” și cei care sunt focalizați pe întuneric și/sau putere-asupra-altora nu vor mai fi lăsați să se joace aici.
Cei care nu au învățat încă că ”energia emisă este energia care se întoarce” (la emitent n.t.) sau ”cum să trăiești și să împărtășești câmpul de energie al Iubirii Necondiționate” sunt redirecționați către o altă planetă trei/patru dimensională.
Gaia se află acum ”în construcție” pentru a deveni o planetă cinci dimensională. Ea acceptă cu bucurie sufletele care doresc să participe la re-construcția Ei, dar NU-i va tolera pe cei care au în planul nașterii lor ”puterea asupra altora”.
De fapt, chiar și cei care și-au lăsat reziduurile de întuneric pe Gaia, dar doresc să transmute acea energie, vor fi redirecționați către frecvența patru dimensională a lui Gaia care va rămâne deschisă până când se încheie construcția cinci dimensionalei Gaia.
În aura de frecvență patru dimensională a lui Gaia, energia emisă este instantaneu returnată ca și energie primită. Prin urmare, dacă experiențele trei dimensionale ale cuiva nu s-au încheiat prin asumarea deplină a responsabilității pentru ”energia pe care o emite” și apoi transmutarea propriului său întuneric/frică în lumină/iubire necondiționată, aceștia vor fi redirecționați către o altă planetă trei dimensională.
Prin urmare, pe măsură ce pe corpul planetar al lui Gaia este lăsată din ce în ce mai puțină energie negativă de către oamenii iresponsabili, Gaia va fi mult mai ușor în măsură să transmute și să se re-nască în octava cinci dimensională a sinelui ei. De fapt, în acest ACUM al vostru, multe Ființe Mai Înalt Dimensionale din galaxie înconjoară Pământul.
Unii dintre locuitorii acestor Nave își împărtășesc conștiința cu oamenii treziți, care sunt adeseori expresiile trei dimensionale ale propriului lor SINE Multidimensional. Datorită ”lungului proces de creștere” pe Pământ, multe dintre aceste Ființe Mai Înalt Dimensionale împărtășesc cu adulții care și-au expansionat conștiința în dimensiunile patru înaltă și cinci.
Cu toate acestea, sunt din ce în ce mai mulți copii și adulți care sunt în stare să accepte în mod conștient și să împărtășească informația care este trimisă prin ei de către expresiile mai înalt dimensionale ale SINELUI lor. Toți acești oameni pot accepta frecvența mai înaltă fără să fie nevoie să-și părăsească Vehiculul Pământesc.
Acesta este motivul pentru care atât de mulți mănâncă mai sănătos, meditează, fac exerciții și fac tot ceea ce este necesar pentru a-și crește rezonanța astfel încât frecvența mai înaltă a SINELUI lor să poată să se împletească cu forma lor umană fără să-i dăuneze acesteia.
Așa cum numai pietrele de cea mai înaltă frecvență, cum sunt cristalele, pot accepta și folosi dimensiunile mai înalte ale luminii, numai corpul vostru cinci dimensional poate accepta și folosi pe deplin cele mai înalte frecvențe ale luminii.
Din fericire, ”Corpul de Lumină” al vostru este amplasat în Kundalini voastră, care este înconjurată de coloana voastră vertebrală. Dacă sunteți conștienți de Corpul vostru de Lumină înnăscut și, în același timp, de cristalele gigantice din miezul lui Gaia, atunci știți probabil că din momentul în care ați capturat acea Lumină Mai Înaltă o veți împărtăși cu Gaia.
Pe măsură ce puteți accepta această Lumină Mai Înaltă în vehiculul vostru, asigurați-vă că îl înconjurați cu Iubire Necondiționată pentru a vă proteja fragilul corp trei dimensional.
Apoi, asigurați-vă că:
- Trimiteți acea Lumină mai Înaltă în jos prin canalul de trecere al propriului vostru SINE Corp de Lumină latent inter-dimensional ...
- ȘI în Miezul lui Gaia și Cristalele de Temelie din Centrul formei Ei planetare.
”Dar ce va face asta propriului nostru corp fragil trei dimensional?” vă auzim întrebând. Amintiți-vă că sistemul principal de operare a corpului fizic a lui Gaia este energia emisă este energia care se întoarce. Prin urmare, atunci când vă oferiți propriul vostru corp fizic să servească ca și canal de trecere pentru ca lumina mai înaltă să intre în miezul lui Gaia, acea lumină intră și în miezul vostru.
Așa cum miezul lui Gaia este deja înnăscut cinci dimensional și așteaptă ACUM-ul transmutării în Planeta ei de Lumină cinci dimensională, și miezul vostru kundalini este înnăscut cinci dimensional și așteaptă ACUM-ul pentru a transmuta în Corpul vostru de Lumină cinci dimensional.
”Ceea ce tu oferi se va întoarce la tine” este o componentă importantă a ”Sistemului de Operare 3D Cauză și Efect”. Prin urmare, pe măsură ce oferiți Lumina Mai Înaltă pe care ați captat-o în propriul vostru Vehicul Pământesc, ea se VA întoarce la voi de la fiecare persoană, loc, situație și lucru căreia i-ați trimis-o.
Oh, gloria Marii Recolte când toată Lumina Mai Înaltă pe care ați captat-o și trimis-o întregii vieți se întoarce la voi. Acesta este ACUM-ul în care veți deveni ceea ce ați captat și împărtășit.

În acest ACUM, veți deveni LUMINĂ!

Sharman Pleiadeanul prin Sue Lie
 
multumim pt traducere Monica Poka

duminică, 21 august 2016

Sfaturile lui Quan YinPriviți cu ochi noi tot ceea ce este în jurul vostru – Quan Yin

Prin Jenny Schiltz
Puteți simți schimbările care au loc în voi înșivă, în tovarășii voștri umani și în planetă? Acesta este un moment foarte interesant și noi privim cum voi atingeți din ce în ce mai mult frecvența 5D. De aici tuturor le este dată posibilitatea de a-și continua creșterea, să-și crească frecvența din ce în ce mai mult. Cu fiecare creștere a frecvenței, la care ne referim și ca dimensiune, veți fi în măsură să întrupați din ce în ce mai mult din sufletul vostru. Pe măsură ce cantitatea de lumină din forma voastră crește sufletul vostru este în măsură să fuzioneze din ce în ce mai mult cu voi. Acesta este momentul în care vă veți aminti cu adevărat cine sunteți. Cu fiecare creștere progresivă veți fi provocați să continuați să lucrați prin straturile conștiinței matricei. Vă va fi arătat unde gândurile, credințele și acțiunile voastre pot sau nu pot fi în aliniere cu frecvențele mai înalte ale luminii. Tot ceea ce nu face parte dintr-o existență centrată pe inimă va trebui să plece. Nu va mai putea co-exista pe măsură ce vă continuați această călătorie.

Al doilea val al Ascensiunii are loc în aceste momente. Acesta este un lucru minunat deoarece cu fiecare persoană care trece pragul 5D se crează un impuls care le permite altora să urmeze cu o mai mare ușurință. Deși mulți dintre ei vor descoperi în curând că actul fizic de a deține mai multă lumină va avea cu repeziciune ramificații pe măsură ce corpul se ajustează. Le cerem celor care au trecut prin aceste simptome să devină ghizi pentru a menține frica coborâtă. Ajutați-i să înțeleagă că acesta este noul normal și că va trece.
A existat multă dezinformare în ceea ce privește dimensiunea a cincea și frecvența sa mai înaltă. Ea este platforma voastră pentru energiile mai înalte, este platforma pentru fuziunea cu sufletul vostru și amintirea a cine sunteți. Este ușa voastră spre o existență durabilă și abundența pe care o căutați pe toate căile. Este ușa către un pământ vindecat și totodată o formă vindecată. Cu toate acestea, este doar o ușă. Nici una dintre schimbările pe care le căutați nu vor fi instantanee dar vor fi constante dacă voi permiteți. Sunt mulți dintre voi care au trecut pragul în dimensiunea a cincea în ultimele șase luni, dar există o lipsă a credinței. Așteptările nu corespund cu realitatea și acest lucru îi face pe mulți să intre în îndoială și în frică. Incapacitatea de a vedea schimbările este cea care cauzează suferință și reluarea vechilor programări îi menține legați de realitatea lăsată în urmă.
Acesta este motivul pentru care vă cerem fiecăruia dintre voi indiferent de punctul în care vă aflați în călătoria voastră să vă uitați cu ochi noi și cu o inimă deschisă la fiecare moment. Notați-vă sincronicitățile, momentele de bucurie și progresele pe care le-ați făcut. Când vă ajustați așteptările pentru a vedea frumusețea în lucrurile mărunte veți descoperi că viața voastră se va desfășura în curgerea sursei de energie. S-ar putea să observați că vă ascultați mai mult intuiția evitând astfel evenimentele neplăcute din viața voastră. Schimbarea poate fi vizibilă în interacțiunea voastră cu cei cu care vă aflați înainte într-o stare de tensiune. Abilitatea de a vă vedea gândurile și comportamentele și apoi să alegeți un curs diferit. Dovada voastră ar putea veni din creșterea comunicărilor primite în vise, meditații și o mai mare sensibilitate la comunicarea cu alte tărâmuri.
Toate acestea sunt confirmări minunate ale creșterii voastre. Atunci când vă notați aceste evenimente aveți pe urmă posibilitatea de a le revedea în acele momente în care ați simți că poate nu v-ați schimbat și crescut. Gândiți-vă la copiii care cresc din punct de vedere fizic dar nu sunt conștienți de acest lucru până când nu-și iau pe ei haine care nu li se mai potrivesc. Adeseori ceilalți văd creșterea mai repede decât o vede copilul. Acesta este motivul pentru care este foarte important să vă înconjurați cu oameni care vă pot vedea progresul, care vă susțin succesul și vă ajută să rămâneți pe drumul bun atunci când vă îndepărtați de lumina din voi. Odată ce sunteți fără grijă în voi înșivă, voi veți fi cei care îi veți ajuta pe alții să-și mențină lumina pe parcursul acestei călătorii de aducere aminte.
Permiteți-vă să vedeți noul în fiecare moment, în voi înșivă, în alții și în lumea din jurul vostru. Uitați-vă după schimbări, sunt acolo. Fiecare dintre voi este rugat să rămână în centrul inimii sale, pentru că din această poziție nu numai că veți găsi tot ceea ce ați căutat, dar ajutați și la ghidarea altora.
Cu profundă iubire și admirație pentru voi toți,
Quan Yin


Folositi meditatia e mai jos

http://tomkenyon.com/kuan-yins-enlightenment-sound-meditation

miercuri, 13 iulie 2016

NU EXISTA MOARTE

Amintirea a Ceea ce Întotdeauna Ați Știut Voi nu muriți. Moartea este o iluzie trei dimensională. Moartea este o iluzie care nici măcar în dimensiunea a patra nu există. Sinele vostru patru dimensional își amintește că atunci când ați trecut linia numită ”moarte” în lumea trei dimensională, ați descoperit că vă aflați într-o altă lume în care vă simțiți foarte vii.
Când vă amintiți acest lucru, vă amintiți din ce în ce mai mult viețile în care ați încercat să ascensionați și nu ați reușit. Dar ați trăit o viață bună, v-ați urmat practica spirituală și, la sfârșit, ați murit la fel ca toți ceilalți. Dar nu ați murit cu adevărat. Ați trecut în Planul Astral patru dimensional.
Uneori ați călătorit în dimensiunile mai înalte, iar alteori ați rămas în planul astral patru dimensional. Apoi, când v-ați simțit ca și cum ați fi trecut prin și învățat suficient despre viața în care tocmai ați ”murit”, ați ”murit” în viața voastră patru dimensională și v-ați născut într-o viață trei dimensională.
Apoi, acea viață trei dimensională progresa până când urma să ”muriți” în acea viață trei dimensională și să vă  ”nașteți” în viața voastră patru dimensională. Acesta este motivul pentru care dimensiunea a treia/patra este numită ”Roata Vieții și a Morții”.
Pe această ”Roată”, conștiința voastră este limitată de obicei la timpul/spațiul planurilor fizic și astral. Prin urmare, percepțiile voastre sunt limitate la dimensiunile a treia și a patra. În cele din urmă, conștiința voastră se expansionează suficient de mult ca voi să vă amintiți că sunteți o ființă multidimensională și că aveți forme conștiente pe mai multe planuri mai înalt dimensionale ale realității.
Atunci când vă amintiți acest lucru în timp ce încă purtați un vehicul fizic pământesc, conștiința voastră se expansionează foarte mult. Această accelerare a conștiinței are loc pentru că voi pășiți afară din matricea 3D/4D a timpului și spațiului.
În iluzia timpului, voi aveți un moment în care vă nașteți și un moment în care muriți. De asemenea, credeți că sunteți separați de ceilalți. Cu toate acestea, atunci când vă amintiți că sunteți o ființă multidimensională, conștiința voastră se expansionează dincolo de limitările timpului/spațiului.
Apoi, conceptele nașterii și a morții devin noțiuni trei/patru dimensionale care se referă numai la vehiculele voastre trei și patru dimensionale. Odată ce conștiința voastră se expansionează în ACUM-ul celei de-a cincea dimensiuni și dincolo de ea, ”sentimentul de sine” al vostru trece de la ”Eu Sunt un om care uneori poate vizta spiritul” la ” Eu Sunt un spirit care mi-am extins esența într-un vehicul fizic.”
Cu toate acestea, nu contează cât de des vă amintiți natura voastră multidimensională, s-ar putea să o uitați în timp ce sunteți în procesul vostru zilnic de a vă purta vehiculul Pământesc trei dimensional. Această ”uitare” legată de SINELE vostru Multidimensional are loc pentru că vehiculul pământesc pe care voi îl purtați vă limitează percepțiile la tărâmurile timpului și spațiului.
Este nevoie de timp ca să vă mișcați prin spațiu. Prin urmare, deveniți obosiți, pentru că sunteți ocupați cu munca și gândirea voastră. De asemenea, în vehiculul vostru pământesc, vă simțiți ”separați”, lucru care vă poate face să vă simțiți supărați, speriați sau singuri. Uneori vă îmbolnăviți. Iar această listă poate continua ...
Din fericire, odată ce vă amintiți pe deplin adevărata, multidimensionala voastră natură, începeți să aveți mai multe experimentări a propriului vostru Sine Mai Înalt Dimensional. Aceste experimentări vă expansionează foarte mult conștiința. Apoi, pe măsură ce conștiința voastră se expansionează, percepțiile voastre se expansionează pentru a îmbrățișa din ce în ce mai multe experiențe patru dimensionale.
Pe măsură ce continuați să vă percepeți tot mai mult aurele patru dimensionale, elementalii patru dimensionali, deveniți din ce în ce mai mult o ființă planetară și din ce în ce mai puțin ”doar o ființă umană 3D”.
Începeți să vă amintiți nenumăratele voastre vieți pe planeta voastră trei dimensională, precum și multele vieți în-între din Planul Astral patru dimensional. De asemenea, s-ar putea să începeți să vă asociați viața fizică cu viața voastră planetară și cu sinele vostru planetar.
Mai întâi vă gândiți la planetă ca la o ființă vie, iar apoi începeți să vă gândiți la voi înșivă ca la o ființă multidimensională care trăiește pe o planetă multidimensională vie. În cele din urmă veți progresa la a fi Planeta pentru că VOI și PĂMÂNTUL sunteți UNA.
Acest lucru se întâmplă atunci când îmbrățișați ceea ce ar putea fi numit ”sinele vostru animal”. Regnul animal nu are separarea pe care ”regnul uman” o are. Regnul animal are multe de împărtășit cu oamenii. Animalele nu ”își strică cuibul” pentru că ele se percep pe ele însele ca fiind UNA cu Pământul. Animalele trăiesc în conștiința unității, cum ar fi un  stol de păsări, o cireadă de zebre, un banc de pești.
De asemenea, animalele trăiesc în ACUM. Ele urmează ”curgerea Naturii” și știu în care moment pot merge în care loc pentru a găsi hrana de care au nevoie. Când puteți îmbrățișa conștiința unității regnului animal, conștiința voastră se expansionează în dimensiunile mai înalte precum și mai profund în forța de viață planetară a lui Gaia.
Apoi aveți experiențele întrebărilor ”Cum se simte să fii o Planetă?” Această întrebare vă catapultează înapoi în ”Cum se simte să fii o ființă multidimensională?”
Următorul progres de gândire ar putea fi ”Cum se simte să ai o conștiință cinci dimensională care se bazează pe Aici și Acum?” Odată ce vă amintiți eliberarea de separare, vă puteți aminti sentimentul de a trăi în Conștiința Unității cu întreaga viață.
Atâta timp cât vă purtați încă densul vostru vehicul pământesc, probabil că veți uita amintirile de mai sus, apoi vă amintiți un pic mai mult, apoi uitați, apoi vă amintiți și mai mult și apoi uitați.
În această amintire și uitare în continuă expansiune, voi săriți treptat în expresii din ce în ce mai înalte ale Sinelui, apoi împământați aceste percepții tot mai adânc în ”sinele vostru inconștient”.
Apoi, când vă întoarceți la sinele vostru zilnic, trei dimensional vă dați seama că ceva se simte foarte diferit. Treptat ajungeți la juxtapunerea a ”Acum Eu sunt în realitatea trei/patru dimensională” și/sau ”Acum sunt în realitatea mea patru și cinci dimensională.”
Un lucru foarte important de reținut este că atunci când vă experimentați sinele vostru cinci dimensional, veți părăsi ”timpul”. Prin urmare, nu este nevoie de timp sau efort să vă întoarceți la Sinele vostru cinci dimensional, și nu este nevoie de timp sau efort ca să vă întoarceți la sinele vostru trei dimensional.
La început s-ar putea să uitați tot ce s-a întâmplat și oricine ați fi fost când ați avut acel scurt moment, eliberați de timp, în SINELE vostru cinci dimensional. ”Timpul” în care voi ați fost SINELE vostru cinci dimensional este simțit probabil ca o secundă de către sinele vostru trei dimensional.
În acea secundă în care voi ați părăsit timpul, ați învățat foarte multe despre ”Cum să-ți amintești sinele adevărat, multidimensional și adevărata ta realitate multidimensională.” Cu toate acestea, creierul vostru trei dimensional se bazează pe timp și secvență. Prin urmare, s-ar putea să vă amintiți că s-a întâmplat ”ceva”, dar nu puteți găsi cuvintele cu care să descrieți acel ceva.
Gândirea voastră fizică poate crede că voi ”învățați” ceva, dar gândirea voastră cinci dimensională știe că voi vă amintiți ceea ce întotdeauna ați știut.
În timp ce vă aflați în conștiința voastră trei dimensională, focalizarea voastră este ”acolo” pe ce aveți de făcut. Pe de altă parte, când sunteți în conștiința voastră cinci dimensională, a face devine a fi, iar ”visarea” voastră devine perceperea adevărului pe care pe care l-ați știut întotdeauna!
Cu toate acestea, uitați ceea ce întotdeauna ați știut pentru că sunteți atât de implicați în ceea ce se întâmplă în ”afara voastră” în viața voastră trei dimensională a iluziei și conflictului.
În dimensiunea a cincea, gândurile și emoțiile voastre devin ”tiparul” realității pe care VOI o creați. De asemenea, vă amintiți că voi ați ales să vă luați un vehicul pământesc și că voi v-ați scris propriul ”plan” pentru care ați ales să vă luați un vehicul pământesc în acest ACUM.
De asemenea, conștiința voastră cinci dimensională își amintește ceea ce ați venit să faceți și cine ați venit să fiți, pentru că în dimensiunea a cincea a face și a fi sunt unul și același lucru.
Când v-ați conectat cu conștiința voastră cinci dimensională suficient de mult pentru a vă aminti alegerile voastre de dinainte de naștere, vă puteți aminti și de ce ați ales în mod special această viață pentru a începe să vă amintiți cine sunteți cu adevărat.
Odată ce aceste amintiri multidimensionale intră în memoria voastră trei dimensională, voi sunteți de obicei ”chemați în serviciul vostru activ”. Apoi începeți să vă experimentați pe deplin abilitatea de A FI SINELE vostru Mai Înalt în timp ce puteți FI și sinele vostru fizic.
Cu alte cuvinte, VOI ÎNCEPEȚI SĂ VĂ AMINTIȚI CEEA CE ÎNTOTDEAUNA AȚI ȘTIUT!
Arcturienii
Prin Suzanne Lie
Traducere Monica Poka

vineri, 1 iulie 2016

A trai schimbarea din ACUM


Mesaj de la Grupul Arcturian 26 Iunie 2016


Dragilor, venim cu iubire, respect și înțelegere pentru voi cei care experimentați atât de multe în acest moment. Dorim să vă reamintim că lumea este acum mult avansată către devenirea pe deplin conștientă și din această cauză foarte puține evenimente mondiale și experiențe personale sunt accidentale.

Vine un moment pentru fiecare căutător spiritual serios când ”accidentele” sau experiențele neașteptate nu mai reprezintă gândirea trei dimensională, ci sunt experiențe necesare pentru unele lecții necesare sau creștere spirituală. După cum am mai spus și înainte, odată ce sufletul alege să evolueze, ”trenul pleacă din stație”.

Toată lumea simte energiile mai înalt dimensionale care inundă acum pământul cu o intensitate crescută. Aceste energii servesc la deschiderea omenirii către o conștientizare mai înaltă care o împuternicește să caute libertatea de exprimare, auto-guvernare și noi moduri de a trăi, a fi și de guvernare. Cei mai mulți oameni nu înțeleg încă pe deplin motivul pentru care simt aceste impulsuri sau de ce gândirea lor s-a schimbat atât de mult în ceea ce privește anumite aspecte.

Nemulțumirea crescândă a omenirii în ceea ce privește ”afaceri ca de obicei”, a început atunci când puternicele și mai înalt rezonantele energii au început să înlocuiască vechiul și au început curățările personale. La mulți chakrele inimii s-au curățat sau sunt în procesul de a o face, iar inima înaltă a tuturor celor care sunt receptivi se deschide. Dizolvarea vechii energii începe în momentul în care un individ se deschide la mai mult.

Pe măsură ce inima începe să se deschidă, zidurile energetice de protecție create de sinele mai dens care s-au format în jurul ei ca urmare a experiențelor trecute și prezente, încep să se dizolve. Acest lucru permite frecvențelor de iubire ale inimii prezente deja să curgă mai departe, având adeseori ca rezultat o viziune cu totul nouă asupra lumii pentru individ. ”Noua” persoană adeseori nici măcar nu-și dă seama că s-a schimbat ceva până în momentul în care încearcă să trăiască așa cum era obișnuită și descoperă că nu mai rezonează cu multe dintre obiceiurile sale.

Majoritatea dintre ei nu înțeleg încă de ce simt acum diferit atât de multe probleme. Toată lumea interpretează atât schimbarea interioară cât și pe cea exterioară în funcție de starea lor de conștiință atinsă (sistemul lor de credințe actual). Pentru unii, schimbările interioare sunt reflectate pe deplin în materie, în modurile trei dimensionale cum ar fi simțirea nevoii de a-și îmbunătăți starea de sănătate, de a se alătura unei cauze sau de a servi într-un mod general acceptat.

Schimbările energetice în corpul emoțional se manifestă ca forme mai înalte de reacție emoțională cum ar fi a nu mai deveni implicat emoțional, atașat sau blocat în punctul de a-ți da puterea personală altora. În același timp apare un sentiment de bază și blând de iubire care impregnează toate acțiunile și deciziile. Mental, gândirea și sistemul de credință încep să treacă de la sine la universal.

Vedeți în lume manifestările exterioare ale energiei crescute a inimii chiar dacă o mare parte dintre ele sunt interpretate încă în moduri de servire a sinelui. Oamenii experimentează o ”cunoaștere” la care toată lumea este îndreptățită, legată de ceea ce este necesar pentru o viață sănătoasă și fericită, nu numai cei câțiva privilegiați și își exprimă frustrarea prin furie. Schimbare, schimbare, schimbare a devenit mantra majorității chiar dacă nu înțeleg pe deplin de ce.

Datorită înțelegerii incomplete și a unei ignoranțe în ceea ce privește procesul de evoluție care are loc în acest moment, unii aleg ca pur și simplu să opună rezistență înttregii schimbări, văzând-o ca pe o amenințare pentru confortul și fericirea lor personală. Alții cred că trebuie să acționeze pentru a forța schimbarea. Încercați să înțelegeți că totul se petrece în conformitate cu planul de evoluție, dragilor.

Lumina energiei mai înalt dimensionale servește la expunerea creațiilor personale și mondiale care au la bază energiile vechi și încheiate. Multe dintre aceste probleme expuse par a fi noi pur și simplu pentru motivul că voi nu ați fost conștienți de ele înainte ca lumina evoluției să fi început să le expună. Multe ”castele din cărți” vor cădea, dar o vor face lovind și țipând. Dar nu vă temeți dragilor, totul se desfășoară conform planului.

Evoluția este un proces în continuă desfășurare care nu poate fi grăbit, pentru că voi, oamenii, sunteți cei care trebuie să aducă schimbarea prin creșterea propriei voastre Lumini care aduce la rândul său mai multă Lumină în conștiința consensuală a lumii. Există numai UNUL și, prin urmare, orice adevăr care devine starea voastră de conștiință servește la ridicarea întregului.

Mulți se uită încă la Ființele de Lumină sau la extratereștrii evoluați să vă ”repare” lumea, dar datorită liberului arbitru, ei nu pot interveni și să facă munca pentru voi. Aceste ființe evoluate pot doar să vă ghideze și să vă sfătuiască în acest moment, dar sunt dispuse, dornice și fericite să o facă, pentru că vor să vă vadă trecuți dincolo de ceea ce este vechi și încheiat, așa cum au trebuit să o facă și ele însele. Fiecare particulă de Lumină adăugată întregului, îl schimbă puțin până într-un punct în care va fi mai multă lumină decât lipsa ei.

Este important să vă susțineți pe voi înșivă și pe alții în aceste vremuri haotice, acest lucru însemnând că pe măsură ce vă treziți la o înțelegere mai profundă să susțineți în continuare dreptul altora de a crede că ei aleg indiferent de cât de diferit poate fi sistemul lor de credință de al vostru. Înțelegeți că fiecare se află într-un punct diferit în călătoria sa și că punctul în care vă aflați voi s-ar putea să nu fie și al lor. Iubirea este răbdătoare și îngăduitoare, dar nu este niciodată un ștergător de picioare.

Energia este substanța a tot ceea ce este văzut, auzit, gustat, atins și mirosit în lumea fizică. Cu cât este mai lentă și mai joasă rezonanța energetică, cu atât mai dense și mai materiale par lucrurile. Expresia fizică a orice este întotdeauna o formă de interpretare mentală a realității spirituale sau a Ideii Divine văzute ca materială. Acesta este un univers spiritual populat cu copii ai lui Dumnezeu, dar care până acum a fost văzut și trăit prin intermediul unor sisteme de credințe false care acum se dizolvă.

Energia este peste tot pe unde mergeți și mulți dintre voi simțiți acum rezonanța oamenilor, locurilor și lucrurilor într-un mod mult mai acut. Veți experimenta o senzitivitate crescută pe măsură ce propria voastră energie devine mai ușoară și devine mai ușor să accesați și să vă aliniați cu frecvențele mai înalte. Din această cauză, mulți dintre voi dezvoltați noi abilități psihice sau le accesați pe cele vechi pe care le-ați avut cu mult timp în urmă.

Locurile care înainte vi s-au părut obișnuite puteți să le simțiți acum dense și grele pentru voi (baruri, mall-uri, cartierele sărace, chiar și cărți și filme). S-ar putea să vă simți atrași să căutați locuri care se simt mult mai luminoase și mai împrospătătoare (zone sălbatice, case centrate pe inimă sau biserici).

Magazinele de antichități dețin adesea o greutate densă ce provine de la energia veche care mai este deținută de obiectele din trecut. Locuri, mâncăruri, oameni și distracții care au rezonat înainte cu voi, nu o mai fac. Dați-le drumul, pentru că acest lucru înseamnă că rezonanța voastră pur și simplu nu mai este în aliniere cu acestea indiferent de cât de familiare, plăcute sau confortabile au fost cândva.

Dacă munca sau viața voastră înseamnă că trebuie să stați în energiile mai grele, recunoașteți-le drept ceea ce ele sunt și nu le opuneți rezistență, pentru că rezistența doar dă putere la ceva ce nu o are. Aceia dintre voi care lucrați cu cei care au probleme fizice, emoționale sau mentale (surori/asistente medicale, medici, psihologi, gardieni în închisori și terapeuți) trebuie să vă amintiți să vă păstrați câmpurile de energie și spațiul de lucru curate și pline de lumină. Curățați prin intenție și Lumină între clienți sau în timp ce vă îndepliniți sarcinile, neîngăduindu-vă niciodată să vă aliniați cu orice energii de vibrație joasă care s-ar putea prezenta.

Ocazional, toată lumea se regăsește în prezența celor care nu trăiesc la cele mai înalte standarde și pentru că propriul vostru câmp de energie este acum mult mai receptiv, s-ar putea să simțiți mult mai ușor energia altora. Păstrați întotdeauna schimburile la nivel de compasiune și nu de simpatie, pentru că prin simpatie vă aliniați la câmpul de energie al celeilalte persoane. Întotdeauna, în orice schimb personal la locul de muncă sau în viața de zi cu zi, faceți o pauză pentru a vă reaminti adevărata Natură Divină a celuilalt, indiferent de aparențe.

Mulți acceptă intelectual că experiențele sunt necesare schimbării, totuși atunci când aceste experiențe au loc, ei revin repede la întrebările ”De ce mi s-a întâmplat acest lucru? Ce am greșit?” apoi încep să caute numai soluții trei dimensionale, folosind instrumente trei dimensionale și văzând situația ca pe o problemă trei dimensională. Fiecare căutător serios al adevărului trebuie să accepte că el și lumea evoluează rapid și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost în ”zilele bune de altădată”.

Energia mai înalt dimensională care curge pe Pământ chiar acum, afectează pe toată lumea, nu numai pe cei conștienți de ea. Mulți experimentează o varietate de ”simptome ale ascensiunii” – amețeli, dureri de cap, greață, o oboseală extremă, etc. Un semn bun că este ceva legat de ascensiune nu o problemă serioasă de sănătate este că simptomele ascensiunii tind să apară și să dispară. Într-o zi s-ar putea să fiți atât de epuizați încât să nu puteți pune un picior în fața celuilalt, dar în următoarea zi să vă simțiți minunat.

Trageți câte un pui de somn sau odihniți-vă periodic pe tot parcursul zilei atunci când simțiți nevoia și încercați să nu mențineți vreun program de activitate foarte dur care s-ar putea să fi funcționat pentru voi în starea voastră de conștiință anterioară.

Lăsați ca procesul să aibă loc, având încredere că vă aflați exact acolo unde este nevoie să fiți și că experimentați exact ceea ce este nevoie pentru curățarea, rezolvarea karmei rămase și integrarea energiilor mai înalt rezonante ale Luminii pentru care sunteți pregătiți. Mulți aleg să plece, atât singuri cât și în grupuri în acest moment. Onorați alegerile altora oricare ar fi ele, pentru că totul face parte din călătoria sufletului către trezire.

Noi suntem Grupul Arcturian 6/26/16
Primit prin Marilyn Raffaele

O Călătorie Rapidă Acasă


Vizitarea Familiei Voastre Galactice
De Suzanne Lie

Avem nevoie ca voi să vă amintiți toate trăsăturile multidimensionale ale SINELUI vostru, nu numai în meditațiile voastre sau în timp ce urmați un curs. Avem nevoie ca voi să vă amintiți SINELE vostru în VIAȚA VOASTRĂ DE ZI CU ZI pentru că viața voastră trei dimensională este cea din care această transmutare va începe.

Nu mai sunteți protejați de către Gurul vostru personal sau de faptul că trăiți într-un templu din vârful unui munte. În această importantă încarnare de ascensiune planetară NOI – expresiile mai înalte ale SINELUI vostru – avem nevoie ca voi ca voi să ajutați oamenii în timp ce ei își trăiesc viața lor de zi cu zi, își cresc copiii, merg la serviciu, își plătesc facturile și pretind că sunt ”doar oameni”.

NOI – expresiile mai înalt dimensionale ale SINELUI vostru – intrăm în viața voastră de zi cu zi, în rutina voastră zilnică și în responsabilitățile voastre zilnice. Așa cum am spus de multe ori, Noi, Galacticii și Celeștii suntem VOI. Prin trezirea propriei voastre voastre forțe Kundalini vă veți întoarce la, transmuta în și fi zilnic acel VOI care ați fost întotdeauna – dar ați uitat!

Prin urmare, este important să vă expansionați conștientizarea în cel mai înalt potențial al vostru astfel încât ego-ul vostru să nu interfereze cu transmisiunile noastre. Vă vom ajuta conducându-vă într-o meditație în care să vă calibrați conștiința la dimensiunile mai înalte ...

Focalizați-vă atenția spre interior în miezul creierului vostru, zona de sub chakra voastră coroană și în spatele frunții voastre ...

Simțiți Lumina Spiritului curgând prin Glanda voastră Pineală în creierul vostru așa ca și lumina soarelui care intră prin trapa mașinii voastre. În fața voastră se află Ecranul Minții pentru al Treilea vostru Ochi. Mențineți-vă conștiința în această zonă a formei voastre fizice.

Acum trimiteți o rădăcină prin creierul vostru, în jos pe coloana vertebrală și afară prin tălpile voastre direct în miezul central al lui Lady Gaia. Această rădăcină vă va permite să rămâneți împământați în timp ce noi vă ajutăm pe voi să o ajutați pe Mama Pământ. Acum, că această ”rampă de lansare” a voastră este activată, călătoriți Acasă către Sufletul vostru în dimensiunea a cincea. Simțiți-vă Complementul Divin îmbrățișându-vă, în timp doi se contopesc în UNUL.

Împreună ca UNUL, vă întoarceți atenția spre noi.
Imaginați-vă un vortex în fața voastră.
Vedeți cum viteza lui de rotație crește pe măsură ce vă apropiați de el.

Recunoașteți-vă ghizii Galactici și Celești în timp ce vă invită să intrați în vortex.
Vizualizați arcada vortexului.
Ridicați-vă mâinile pentru a vă imprima semnătura vibrațională pe această arcadă.

Simțiți valul de euforie care vă străbate în timp ce faceți această conexiune.
ACUM voi sunteți vortexul.
Simțiți cum forma voastră a devenit fără de formă.

Sunteți Lumină pură. Observați cum vă transformați într-o ființă Stelară.
Vă întoarceți la Casa pe care nu ați părăsit-o niciodată.
Cu toate acestea, ați uitat că sunteți și în realitatea voastră mai înalt dimensională.

Demult, cu foarte mult timp în urmă voi v-ați bi-locat măreața voastră conștiință multidimensională  pe Venus, preaiubită soră a lui Gaia. Ați călătorit inter-dimensional pe Venus pentru a vă pregăti pentru misiunea de salvare a Pământului, corpul planetar al lui Gaia.

Din momentul în care v-ați pregătit măreața conștiință multidimensională pentru constrângerile unei existențe într-un vehicul trei dimensional, v-ați ținut promisiunea de a răspunde chemării lui Gaia de a o salva de la distrugere. Atlantida nu putea fi salvată, dar Gaia a putut. Cu toate acestea, vibrația Ei nu a fost cu mult mai mică față de cât s-a intenționat vreodată.

Acum vă întoarceți la SINELE vostru Multidimensional, acel UNU care ați fost întotdeauna. Vedeți-vă Familia Galactică în fața voastră. Și celelalte ființe stelare din familia voastră sosesc și are loc o ”mare reuniune”.

Vă întâlniți din nou prin alăturarea câmpurilor voastre de energie într-o uriașă explozie stelară de lumină.

Acum simțiți-vă forma fizică care primește acest mesaj. Expansionați-vă conștiința către acel VOI. Au loc multe schimbări în corpul vostru fizic, emoții și gânduri. S-ar părea chiar că nu puteți face față tuturor acestor informații noi și codificări genetice care sunt activate în vehiculul vostru pământesc.

Dacă vă gândiți ”Sunt singur/ă în dimensiunea a treia și nu pot supraviețui”, aceste schimbări pot fi înfricoșătoare. Cu toate acestea, dacă vă focalizați pe faptul că sinele vostru trei dimensional este transmutat într-o vibrație mai înaltă, veți simți iubirea necondiționată din jurul vostru.

Toate mecanismele voastre corporale de apărare sunt avertizate de marea schimbare, lucru care este adeseori perceput ca și pericol. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați vehiculul pământesc că aceste simțiri/sentimente NU sunt periculoase.

Spuneți-i corpului vostru fizic că vă întoarceți la starea voastră naturală. Amintiți-i sinelui vostru 3D că VOI v-ați angajat într-o misiune în care era nevoie să purtați un vehicul făcut din aceleași elemente ca și planeta pe care ați venit să o salvați.

Acest vehicul seamănă cu o haină care a devenit acum prea mică, iar creierul acestui vehicul l-a uitat pe SINELE vostru Multidimensional. Prin urmare, expresia voastră 3D are gânduri confuze, sentimente de teamă și senzații fizice neobișnuite.

Asigurați-vă sinele vehicul pământesc că VOI vă aflați într-o misiune importantă din lumea voastră galactică. Mulțumiți-i vehiculului vostru pământesc pentru serviciul pe care vi-l face și pentru disponibilitatea sa de a trece printr-o transformare atât de mare.

Spuneți-le gândurilor și emoțiilor voastre trei dimensionale că trebuie să fie liniștite pentru ca schimbările că poată avea loc în forma fizică pe care o purtați. Nu vă judecați sau condamnați că ”nu faceți destul” pentru tranziție. Sunteți în formare acum. Când v-ați amintit pe deplin SINELE Multidimensional și ați încorporat acest SINE expansionat în expansionândul vostru ”Sentiment de SINE”, veți fi chemați în serviciu.

Până atunci, continuați să faceți ceea ce faceți. Atingeți oamenii mai mult decât credeți voi. Eliberați toată competiția și comparația și iubiți-vă pe voi înșivă exact pentru felul în care sunteți ACUM. Pentru a vă ajuta să vă amintiți conștiința voastră multidimensională înnăscută, Noi vă luăm ACUM mintea într-o călătorie înapoi în lumea voastră natală:

Imaginați-vă că familia voastră galactică este din nou în jurul vostru. Simțiți profundul sentiment de Unitate. Există vreo competiție sau comparație aici? Nu, voi sunteți toți UNA. Sunteți cu toții emanații individuale ale aceleiași stele.

Ați apărut cu toții din aceiași lumină și trăiți cu toții împreună în ea ca UNUL. Experimentați acum lumina în timp ce ea îl țese pe fiecare membru al familiei voastre împreună într-o frumoasă tapiserie de lumină. Simțiți tiparul care este format din sinele voastre colective și vedeți cum voi sunteți întregul precum și individuali.

Această Conștiință a Unității este posibilă și pe dragul nostru Pământ, dar multe ființe de vibrație joasă trăiesc și ele pe Draga noastră Gaia. Uneori le puteți simți, dar Gaia trebuie să le poarte întotdeauna pe corpul Ei.

Vă dați seama acum ce mare nevoie are Gaia de voi?
Înțelegeți că o puteți ajuta pe Gaia pur și simplu prin faptul că vă amintiți cine sunteți?

Când vă amintiți cine sunteți și vă împământați SINELE Multidimensional în miezul lui Gaia, voi vă împărtășiți conștiința voastră multidimensională cu miezul Ei. Pe măsură ce din ce în ce mai mulți dintre voi vă împărtășiți conștiința multidimensională cu Gaia, voi creați o scară de lumină care pleacă din inima lui Gaia către dimensiunile mai înalte.

Cu atât de multă frică și întuneric care lovesc în corpul Pământului, lumina conștiinței voastre multidimensionale servește la reîmprospătarea, întinerirea și vindecarea corpului său planetar din centru spre înafară. De asemenea, după cum veți vedea, toate călătoriile inter-dimensionale trebuie să înceapă cu o profundă împământare astfel încât să vă puteți găsi drumul înapoi în vehicul vostru trei dimensional.

Odată ajunși în lumile mai înalte, s-ar putea să nu mai doriți să vă întoarceți pe Pământ, dar conexiunea voastră cu miezul lui Gaia vă reamintește Misiunea pe care v-ați ales-o. De asemenea, atunci când călătoriți în miezul Pământului, puteți fuziona cu toate ființele de lumină aflate acolo în același fel în care v-ați unit cu membrii familiei voastre galactice. Unele dintre ființele din miezul lui Gaia sunt umane, dar multe nu sunt.

Pentru că voi ați eliberat iluzia 3D a separării, puteți să vă alăturați lor instantaneu în unitatea Conștiinței Multidimensionale. Simțiți cum această uniune crează o merkaba uriașă cu jumătatea de sus deasupra Mamei Pământ și cu jumătatea de jos încorporată în miezul Ei.

Vedeți că acolo sunt multe astfel de Merkabe alăturate unele cu altele peste tot în jurul planetei. În fiecare Merkaba se află un grup de lideri multidimensionali având aceleași idei care au eliberat întreaga competiție și comparare pentru a o servi pe Mamă în ceasul Ei de nevoie.

Acesta este motivul pentru care voi toți v-ați oferit voluntar, da, voluntar, să vă încarnați pe Pământ în acest ACUM. Aceasta este oportunitatea cosmică pentru care fiecare dintre voi v-ați pregătit timp de milenii. Voi TOȚI sunteți pregătiți ACUM. Oricine care poate recepționa mesaje de la SINELE său Mai Înalt este în măsură să participe activ și conștient în procesul transformării planetare.

Mai există încă multe ființe frumoase de lumină care aleg să-i permită conștiinței lor multidimensionale să dormiteze în timp ce-și fac treaba în corpurile lor nocturne. Unele dintre aceste suflete dragi pot chiar părea a fi întunecate. Cu toate acestea, nu le judecați sinele trei dimensional, deoarece fiecare își are propria sa misiune.

Cei care au ales să arate disonanța astfel încât aceasta să poată fi vindecată, sunt într-adevăr curajoși. În Sinele lor mai înalt vibraționale și ei sunt conștienți de procesul lor de transformare. Trimiteți iubire necondiționată acestor ființe. Ele au ales o cale foarte dificilă. Ele au ales să întrupeze întunericul astfel încât acesta să poată fi vindecat.

AMINTIȚI-VĂ preaiubiților, nu există nici o muncă neînsemnată care să nu fie în serviciu. Îmbrățișați ÎNTREAGA viață în conștiința voastră aflată în continuă expansiune cinci dimensională.

SIMȚIȚI Unitatea de Scop a Planului Divin a ascensiunii planetare. Fiți acea Unitate de Scop. Să știți că odată cu această cunoaștere vine și o mare responsabilitate.

ÎMBRĂȚIȘAȚI-VĂ responsabilitatea. Amintiți-vă cine sunteți!

Fiecare are în dimensiunea a treia o provocare și este aceiași temă pentru toată lumea. Această provocare este înfruntarea FRICII! ”Fețele fricii” se schimbă cu fiecare persoană, dar lecția este aceiași:

”Păstrează-ți conștiința deasupra fricii și în frecvența iubirii.”

Când vă amintiți să trăiți în conștiința voastră cinci dimensională, puteți împărtăși în mod constant această Unime cu întreaga viață. Odată ce v-ați re-descoperit fuziunea cu Mama voastră Pământ, Gaia servește ca și un computer multidimensional care stochează fiecare gând, emoție și acțiune a fiecărei forme de viață de pe planeta Ei.

Aceste ”fișiere” pot fi ”citite” prin fuziunea cu Mama Gaia ...
Pentru a fuziona cu Mama, experimentați-i pulsul în timp ce acesta se ridică din inima Ei pentru a intra în inima voastră.

Vedeți Natura Ei din jurul vostru.

Ascultați-I Creaturile, vântul care suflă printre copaci și răpăitul ploii pe pământ.

Mirosiți iarba proaspătă și simțiți-o sub tălpile voastre.

Simțiți Soarele călduț și briza răcoroasă care vă mângâie fața.

Auziți oceanul și valurile care se sparg de mal.

În acest fel voi intrați în comuniune cu și vă împământați în Mama Pământ. Permiteți multelor voastre amintiri legate de multele voastre vizite și încarnări pe Pământ să iasă la suprafață.

Acum, intrați în conștiința voastră multidimensională.
Rămâneți împământați în miezul lui Gaia în timp ce ea vă ajută să vă amintiți înconjurându-vă cu iubirea Ei necondiționată.
Uniți iubirea necondiționată a lui Gaia cu nou deschisul vostru al Treilea Ochi, astfel încât să puteți experimenta în mod conștient:

Celulele conștiinței voastre unu dimensionale

Organele conștiinței voastre doi dimensionale

Corpul fizic al conștiinței voastre trei dimensionale

Corpul astral al conștiinței voastre patru dimensionale

Corpul de Lumină al conștiinței voastre cinci dimensionale

Focul Sufletului conștiinței voastre șase dimensionale

Suprasufletul conștiinței voastre șapte dimensionale

Galacticii, Celeștii și Devașii conștiinței opt la zece dimensionale

Arhanghelii, Elohimii și Maeștrii Înălțați ai conștiinței unsprezece, doisprezece și mai mult dimensionale.

Pe măsură ce vă expansionați conștiința în dimensiuni din ce în ce mai înalte, dimensiunile fuzionează. Prin urmare, dimenmsiunile de la opt la zece se contopesc în UNA așa cum fac și dimensiunile a unsprezecea, a doisprezecea și dincolo de ea.

 În timp ce vă amintiți pe deplin SINELE Multidimensional, toate dimensiunile curg împreună ca niște picături de apă într-un ocean cosmic. În acest ocean cosmic conștiința voastră multidimensională experimentează simultan nenumăratele voastre forme ca:

Uman, Cetacean, Galactic, Maestru Ascensionat, Arhanghel, Înger, Deva, Elohim, Logos Planetar, Logos Solar, Logos Galactic și Logos al Universurilor și Multiversurilor ...

Toate aceste realități există simultan în ACUM-ul lui UNU.

Iluzia separării și polaritatea există numai în dimensiunile a treia și a patra. Din momentul în care vă amintiți cum să vă întoarceți la conștiința voastră înnăscută cinci dimensională, toate iluziile se sfărâmă și voi trăiți numai în ADEVĂR!

Primul adevăr pe care vi-l veți aminti este că voi sunteți creatorul realității voastre. Prin urmare, este nevoie să vă asumați responsabilitatea absolută pentru viața voastră.
Orice și oricine există în viața voastră este acolo pentru că voi l-ați creat!

În dimensiunea a cincea, fiecare gând și fiecare emoție se crează instantaneu pe sine în realitatea voastră. Voi învățați acum cum să fiți un rezident al acelei dimensiuni. Primul lucru pe care trebuie să-l învățați este să fițistăpânul fiecărui gând și emoții căreia îi permiteți să zăbovească în conștiința voastră.

Atunci când experimentați frica, ea este un mecanism natural de siguranță care vă coboară conștiința înapoi în dimensiunea a patra sau a treia unde manifestarea durează ”mai mult timp”. Nu vă judecați frica. Ea este prietena voastră. Frica reprezintă frânele vehiculului vostru fizic.

Ori de câte ori începeți să mergeți prea repede și începeți să vă simți ”scăpați de sub control”, experimentați frica. Apoi, frânele voastre se pun în funcțiune, iar viteza voastră de înaintare se reduce sau se oprește. Lecția voastră din acel moment este să învățați să apăsați încet pedala fricii astfel încât să nu trântiți piciorul pe frână și să intrați în derapaj.

Nu fiți îngrijorați în ceea ce privește provocările care vă stau în față, deoarece ele sunt un indicator al faptului că conștiința voastră se expansionează în dimensiunile mai înalte. Prin urmare, voi sunteți pregătiți să progresați în frecvențele mai înalte ale serviciului vostru în lumină.


Binecuvântări, noi, membrii familiei voastre galactice și celeste, suntem cu voi!Traducere Monica Poka


 
Director web luxdesign28.ro Alterative Medicine Blogs - BlogCatalog Blog DirectoryClickLink.ro